Karelias interaktiva skolbesök

Ungdomar står i Karelias foajé

Skolor har visat intresse för att besöka Karelia och för det utvecklas ett nytt besökskoncept som ska bjuda in skolklasser i lågstadiet och högstadier på ett pedagogiskt sätt. Under ett skolbesök får eleverna se och röra sig i kulturhusets utrymmen. Utöver det presenterar Karelia verksamheten och leder program med interaktiva inslag. Eleverna får också se en kortvideo som berättar om arbete på kulturfältet.

Målsättningen är att etablera konceptet till att bli ett uppskattat program bland skolor och elever. Besöket ska ge eleverna möjligheten att träffa en lokal innehållsproducent som berättar vad allt som sker bakom kulisserna då ett evenemang produceras eller då en konstnär skapar med ett konstobjekt. På plats får eleverna också interaktivt pröva på att idéa och producera fiktiva evenemang.

Skolbesöket utvecklas i samarbete med Västnyländska Ungdomsringen som driver TryckeriTeatern och andra lokala aktörer. Kortvideon förverkligas med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner.