Barnkulturveckor på Karelia

Inom Karelias strategiska utvecklingsmål ”Barnkultur tar plats” planerar man att uppmärksamma två temaveckor som firas gemensamt med fler aktörer runt om i Finland. Temaveckorna, i Ekenäs, skall med tiden bli något som barn, barnfamiljer och…

Publicerat den

Karelias interaktiva skolbesök

Skolor har visat intresse för att besöka Karelia och för det utvecklas ett nytt besökskoncept som ska bjuda in skolklasser i lågstadiet och högstadier på ett pedagogiskt sätt. Under ett skolbesök får eleverna se och…

Publicerat den

Konsertkoncept för elever i högstadiet

På Karelia ordnas konserter som skolklasser sporadiskt bjuds in till som publik. Genom Karelias barnkulturprojekt utvecklar Karelia nu ett återkommande konsertkoncept för lärare och elever i höstadiet. Tanken är att kombinera diskussion och musikuppträdande, och…

Publicerat den

Videoproduktion om konstnärligt arbete

Karelia utvecklar ett nytt koncept för att på ett intressant sätt berätta om kulturproduktion och konstnärligt arbete. En kortvideo skapas som berättar om olika professioner inom konstbranschen och visar personer som arbetar med konst och…

Publicerat den