Medlemskap

Vill du bli en del av vår förening? Bli medlem!

Ordinarie medlem
Ordinarie medlemmar erbjuds specialerbjudanden i Karelia och får två till tre gånger per år ett nyhetsbrev om verksamheten. Som ordinarie medlem får du delta i vår- och höstmöten. Ordinarie medlemmar erbjuds även möjligheten att frivilligt arbeta under våra kulturevenemang som evenemangsvärd eller i baren, mot köpbiljetter till vår biljettlucka som arbetsförmån.

Medlemsförening
Organisationer kan bli medlem i vår förening. Medlemsföreningar erbjuds nyhetsbrev om verksamheten två till tre gånger per år. Vi samarbetar gärna med våra medlemsföreningar och utvecklar gemensamma koncept inom ramen för vår egen verksamhet. En representant från din organisation får delta i vårt vår- och höstmöte. Därtill får medlemsföreningar använda Karelias foajé kostnadsfritt en gång per år för arbetsmöten upp till 3 timmar. Bokningar görs i enlighet med Karelias kalender, innehållsplanering och allmänna bokningsprinciper.

Medlemsavgifter år 2023:
Ordinarie medlem 20 €
Medlemsförening 50 €

Ett medlemskap uppsägs skriftligen per e-post eller då föreningen meddelat att medlemskapet upphört.

Ifall du vill stöda vår verksamhet på annat sätt är det möjligt genom till exempel samarbete eller sponsorering!

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.