Barnkultur tar plats

Alla har rätt till kultur!

Karelia arbetar åren 2024–2026 med föreningens strategiska utvecklingsmål Barnkultur tar plats. Den egna barnkulturverksamheten utvecklas och konceptualiseras genom två delprojekt: ett med fokus på barnkultur under fritiden och ett med fokus på kulturfostran under skoldagen. Projekten genomförs med understöd från Svenska folkskolans vänner för kulturfostran under skoltid och från Leader Pomoväst för barnkultur på fritiden, medan Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne understöder båda.

Karelia erbjuder en scen som är en upplevelserik mötesplats för alla där det också är möjligt att förverkliga sig själv och utvecklas inom scenkonsten. De senaste åren har egna produktioner gjorts inom barnteater, såsom Lasse-Majas detektivbyrå och Månskensprinsen, där barn fått stå på scenen. Teaterskolan Konfettis elever intar Karelias scen veckovis i samband med teaterundervisning på fritiden, och bandklubben Rockin’ Karelia musicerar regelbundet tillsammans. Barnens roll som både publik och aktiva utövare av konst vill man nu satsa extra på, och Karelia utarbetar delprojektens aktiviteter och koncept till att bli återkommande publikevenemang.

Ett av koncepten testas i maj 2024 i samband med barnkulturens festvecka och bygger på samarbete. I Raseborg och speciellt i Ekenäs finns en rik tradition av olika slags utomhusevenemang, vandringar och skattjakter i stadsbilden för barn. I maj slår konst- och kulturinstitutionerna inom det så kallade Raseborgs barnkulturnätverk upp sina dörrar och samarbetar för att ordna en aktivitetsdag för barnen. Det är viktigt att barn får besöka bibliotek, museer, kulturhus med mera för att hitta till sina kreativa rum runt om i staden. Tidpunkten sammanfaller med den nationella festveckan för barnkultur som firas 13–19.5.2024 runt om i hela Finland.

Utöver barnkulturens festvecka i maj arbetar Karelia med att utveckla program för barnfamiljer under barnrättsveckan. Förutom de öppna familjeevenemangen etableras även nya koncept för skolklasser och en video om kulturarbetares jobb bakom kulisserna skapas. Läs mer om koncepten och dess bidragsgivare nedan.