Skuggor från Ekåsen resumé

Akt 1
Nutid: Loman den äldre sitter utanför Raseborgs stadshus försjunken i minnen.

1974: Maija mår inte bra och blir intagen på Ekåsen. Samma år firar Ekåsen 50-årsjubileum och Loman tänker tillbaka på sina första år som medicine licentiat. 

Livet på Ekåsen berör inte bara de som befinner sig i huset. Även anhöriga som Selma, Lasses mamma, är återkommande besökare.

Maija letar efter Ekåsens egna bibliotek. Här hittar hon förutom böcker också Loman, som lyssnar och hjälper på vägen mot tillfrisknandet. Maijas lillasyster, Piia, kommer första gången på besök.

På fredagsmötet får vi veta att sjukhuset lider av personalbrist men förbättringsförslag och hopp om en bättre framtid finns. Det är också nu som psykofarmakan och nya former av terapi utvecklas och provas. Den omtalade Ekåsenandan kännetecknas av gemenskap och en säregen humor. Under den årliga basaren öppnade Ekåsen sina portar för allmänheten. 

Efter ett halvår blir Maija utskriven. En möjlig framtid väntar runt hörnet, men för alla är det inte lika lätt att möta världen utanför sjukhusportarna.

Akt 2 
1954: Siv och Ingrid har smitit ut på åsen en sommarnatt. De blir ertappade av översköterskan Malm.

För att förstå utvecklingen av mentalvården i vårt land, tar Loman “den äldre” med oss till femtiotalet – en annan brytningstid i Ekåsens historia. Egas Moniz har nyss fått Nobelpriset för att ha utvecklat lobotomin. Mikael von Nandelstadh har nu blivit överläkare på  Centralsinnessjukhuset i Ekenäs (CSS). Mikael förespråkar humanare vårdmetoder, öppenvård och mindre enheter, även om insulin- och elchocker fortfarande dominerar som behandlingsformer.

I ett försök att försvara överläkaren blir gamle Loman misstagen för patient. I vår historia får han härmed leva vidare i vår pjäs som Berndt Bellman, en av många kroniker som hade frigång.

På damernas sida är det Malm som styr skeppet. De kvinnliga vårdarna måste välja mellan familj eller jobb. Ellen Forss, sköterskeeleven möter en annan verklighet än hon väntat sig.

Mellan 10 till 20 patienter delade rum, 80 % var tvångsintagna och att censurera patientbrev hörde till sjukhusets rutiner. Under 50-talet var sjukhuset till stor del självförsörjande och alla intagna måste arbeta. 

En oväntad gåva från huvudstaden livar upp stämningen på Åttkanten. Porkala friges och krigstrauman botas med sprit och spörsmål om hur livet kunde tänkas att se ut i framtiden.

Slutet på 1970-talet:  Maija och Loman träffas igen och slår sina påsar ihop. Loman jobbar på men Maijas psykiska hälsa vacklar. Kommer hon någonsin att bli frisk? 

Och vem var Siv Renlund? Varför spökar hon i Maijas medvetande? Fantasi eller fiktion? Sanning eller galenskap? Skiljelinjen mellan frisk och sjuk är skriven i vatten.

År 2010 bildade ett hundratal mänskor ett fackeltåg – ett sista försök att rädda Ekåsen. Men sju år senare stängdes sjukhuset för gott.

Vad händer nu med skuggorna, med de som inte har någonstans att gå?